FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

"Pendidikan di Malaysia ialah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara."

PIAGAM PELANGGAN

Bahawa kami warga SK Leftenan Adnan akan memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggan kami seperti berikut :-

1. Melahirkan murid yang cemerlang dari segi jiwa, minda dan sahsiah diri dalam bidang kurikulum dan kokurikulum.

2. Mewujudkan budaya sepakat dalam usaha mencapai kecemerlangan.

3. Sentiasa berusaha meningkatkan prestasi pencapaian murid dalam bidang kurikulum dan kokurikulum.

4. Menyemai minat murid dalam pembelajaran ICT seiring dengan perkembangan informasi terkini.

5. Menyemai rasa cinta akan warga dan pesekitaran sekolah.

LAGU SEKOLAH

Di sini tempatnya menuntut ilmu
Bekalan di masa hadapan
Panduan bimbingan ajaran guru
Sentiasa kami harapkan

Marilah semua rakan dan taulan
Mengharum nama sekolah
Bidang pelajaran juga permainan
Bersama kita jayakan

Itulah harapan dan juga impian
Yang mesti kita laksanakan
Semoga sejarah tidak melupakan
Sekolah Leftenan Adnan

BARISAN PENTADBIRAN

BARISAN PENTADBIRAN
No posts.
No posts.